2018-05-10

Kommundialoger om kultur i Sörmland

Skapa konstruktiv och kreativ dialog mellan olika kulturverksamheter på såväl lokal som regional nivå. Under våren bjuder Landstinget Sörmland och kommunerna Trosa, Gnesta, Nyköping och Oxelösund in till kommundialoger med fokus på tre kulturområden.

Syftet med kommundialogerna är att skapa möten mellan kommunala och civila kulturaktörer och de regionala kulturverksamheterna, fånga in så många synpunkter, tankar och reflektioner på den regionala kulturverksamheten som möjligt, samt ge inspel till utvecklingsfrågor på regional och/eller kommunal nivå.

Mötena äger rum i Gnesta, Nyköping och Trosa. Vi som arrangerar mötena är kulturtjänstepersoner inom respektive kommun, och vi bjuder in folk från alla olika kulturverksamheter såsom kommunala, regionala och fria aktörer.

Under dialogmötena erbjuds en unik möjlighet att nätverka, ställa frågor, ge konstruktiv kritik, hämta inspiration och aktivt påverka utvecklingen av kulturlivet i Sörmland.

– Det är vår förhoppning att dialogmötena kan ge upphov till utvecklande och stimulerande diskussioner kring kulturens villkor i Sörmland idag, ur både ett regionalt och ett lokal perspektiv, säger Mikael Palo, förvaltningschef Kultur & Utbildning i Landstinget Sörmland.

Anmäl dig redan idag till den kommundialog du vill delta i. Följande tider och platser hittar du här.

Länsbiblioteksverksamhet inkl. litteratur/läsfrämjande
Dag:
26 mars
Tid: Klockan 9.00–12.00
Plats: Culturum i Nyköping
Anmälan: Eva Rydén, bibliotekschef

OBS! För bibliotekspersonal fortsätter dialogen med länsbiblioteket även på eftermiddagen!

Scenkonstverksamhet och filmfrämjande
Dag:
27 mars
Tid: Klockan 18.00–22.00
Plats: Elektron, B-salen, i Gnesta
Anmälan: Carina Nilsson, kultursamordnare

Regional museiverksamhet inkl. hemslöjd, konst, Svenskt barnbildarkiv och Arkiv Sörmland
Dag:
13 april
Tid: 13.00–16.30
Plats: Skärborgarnas hus, A-salen, Trosa
Anmälan: Sara Fältskog Eldros, kultur- och föreningschef

Varmt välkommen!

Senast publicerad 2018-05-10