2021-07-13

Möjligt att boka kommunens lokaler

Nu har privatpersoner och föreningar åter möjlighet att boka och nyttja sporthallar, gymnastiksalar och samlingslokaler. Givetvis under förutsättning att de restriktioner som fortsatt finns följs.

Lokalerna kan bokas för användning från och med den 16 augusti. Du kan boka dem redan nu, men för nyttjande från mitten av augusti. Du bokar lokalerna genom vårt bokningssystem. Se relaterad information.

Gällande restriktioner ska följas vid det bokade tillfället. Just nu gäller följande:

  • För inomhusarrangemang kan upp till 50 deltagare tillåtas.
  • Om deltagarna anvisas en sittplats kan upp till 300 deltagare tillåtas.

Du hittar aktuell information om vad som gäller på webbplatsen krisinformation.se. Se relaterade information.

Det 16 augusti öppnar även Freja Bad och Gym som varit stängd under en längre tid. Se relaterad information.

Om restriktionerna med anledning av coronaviruset kvarstår när ditt bokningstillfälle närmar sig kan din bokning komma att ändras eller avbokas.