2021-01-22
Person som spelar trummor

Närundervisning i Kulturskolan för elever födda 2005 eller senare

Kulturskolan kommer återgå till närundervisning för elever födda 2005 eller senare från och med måndag 25 januari. Detta efter en ny rekommendation från regeringen och Folkhälsomyndigheten.

Detta innebär alltså att elever i Kulturskolan, som är födda 2005 eller senare, från och med måndag 25 januari är välkomna tillbaka till Kulturskolan för undervisning. Undervisning som ges i gruppform kommer begränsas till grupper om max 15 personer. Precis som tidigare möblerar vi så att avstånd kan hållas. Vidare kommer lärarna uppmana eleverna att tvätta och sprita sina händer och vi rengör utrustning och material före och efter användning.