2021-02-19
Vattenrall i vass och snö

Nödläge för fåglar

Den långa köldperiod vi upplevt har skapat en nödsituation för många fåglar. Värst är det för de vattenlevande fåglar som behöver öppet vatten för att söka föda.

Situationen ser lite olika ut för olika arter. Gräsänder är duktiga flygare och kan de flytta till öppet vatten någon annan stans. Situationen är dock akut för de som inte väljer att flytta, till exempel vattenrall, kungsfiskare och häger. De lever under en stark stress för att finna mat under de ljusa timmarna. Stressen leder till att de upplevs som oskygga och inte flyr undan som de brukar. Anledningen är att de helt måste hitta föda.

Nu i helgen har det varit många som gått längs å-promenaden vid Sigtunaån för att titta på mink och utter. Dessa båda arter är inte så utsatta då det finns gott om fisk. Men samtidigt som folk tittar på dessa stör de andra, mer känsliga arter.

Jag hoppas att vi tillsammans kan försöka minska störningarna för djuren under denna för dem tuffa tid. Promenera gärna längs ån men stanna inte för länge och vänta på att få se ett djur. Titta och passera lite hastigt och tänk på att hålla hundarna kopplade.
Om du vill mata alla de gräsänder som finns i ån, eller vid Marieströms utlopp, så ge dom bra mat. Exempel på bra fågelmat är majs, hackad sallad, havre eller fågelfrö. Mata inte fåglar med vitt bröd, det är bukfylla men innehåller inte den energi som behövs för att stå emot kylan.