2020-04-20

Nya språkväskor för R-ljudet

Nu finns två nya språk- och uttalsväskor för R-ljudet på biblioteket. Med hjälp av språkväskorna kan du öva uttalsförmågan av språkljud med ditt barn.

Uttalsförmåga och språklig förmåga är grunden till samspel och kommunikation samt till en god läs- och skrivutveckling. Ett vardagligt språk som man utvecklar i samspel med andra är också viktigt för att kunna ta till sig skolkunskaper.

Språkväskorna innehåller språkstimulerande material som tränar tal, språk och kommunikation. Med dessa kan du och ditt barn leka med språket på ett lustfyllt sätt. I dagsläget finns 26 stycken språkväskor med olika innehåll att låna på biblioteket.

Kom och låna våra uttalsväskor och ha en rolig stund tillsammans!