2020-07-15
Ladusvaleungar som matas

På spaning efter fågelungar

Ta del av en personlig betraktelse från kommunens miljöstrateg Bertil Karlsson. Juli månads naturtips handlar om att stanna upp och titta på alla fina fågelungar.