2018-12-17

Prisutdelning Årets Eldsjäl 2018

Under årets sista kommunfullmäktige delades priset för årets eldsjäl ut. I år delades utmärkelsen ut till två aktörer. Möt årets eldsjälar 2018.

Årets eldsjäl är en utmärkelse som Gnesta kommun instiftade under 2017. Utmärkelsen ersätter tre tidigare priser. I de nya bidragsregler som antogs av kommunfullmäktige i november 2015 togs utdelning av kulturpris, ungdomsledarpris och stipendier/pris för idrottsliga prestationer bort och utmärkelsen Årets Eldsjäl tillkom.

Utmärkelsen riktar sig till någon lokal kreatör, ideellt engagerande och inspirerande medborgare. Årets eldsjäl utsågs av kommunstyrelsens presidium och delades ut under årets sista kommunfullmäktige den 17 december 2018.

I år delades utmärkelsen ut till två aktörer. Matilda Karlsson Hjort för sitt engagemang med Gnesta Pride och PRO/SPF för sitt engagemang Aldrig ensam i Gnesta.

Årets motiveringar

Matilda Karlsson Hjort tilldelas priset som Årets eldsjäl 2018 med motiveringen:

Med stort engagemang skapade Matilda Karlsson-Hjort, Gnesta Pride, ett evenemang som inspirerade flera hundra deltagare att samlas för en gemensam parad genom Gnestas gator i glädjens, gemenskapens, stolthetens och kärlekens tecken för att tillsammans manifestera alla människors lika värde.

PRO/SPF tilldelas priset som Årets eldsjäl 2018 med motiveringen:

Genom ideella insatser och ett nära samarbete med kommunen, under parollen Aldrig ensam i Gnesta, skapas förutsättningar för ett än mer attraktivt, öppet, varmt, inkluderande och medmänskligt Gnesta för alla våra äldre. Samarbetet lyfter föreningarna lokalt samtidigt som de rönt stor nationell spridning och sätter Gnesta på kartan.

Ett stort grattis till pristagarna!

Pristagare årets eldsjäl

Matilda Karlsson Hjort fick utmärkelsen Årets Eldsjäl för sitt engagemang i Gnesta Pride.

Årets pristagare årets eldsjäl

Jan Ancker och Margareta Bergdahl fick utmärkelsen Årets Eldsjäl för arbetet med "Aldrig ensam i Gnesta".

Senast publicerad 2019-04-04