2020-05-14

Sök kulturstipendium 2020

Vill du söka kulturstipendium eller föreslå en kulturstipendiat? Varje år delar Region Sörmland ut 150 000 kr i stipendier för att uppmärksamma och uppmuntra aktörer som bidrar till kulturlivet i Sörmland.

Kulturen spelar en viktig roll i samhället genom att spegla samtiden och väcka angelägna frågor. Sett ur ett regionalt perspektiv är både kulturens egenvärde och kulturens bidrag till andra samhällsområden av stor vikt. Genom att årligen utlysa ett antal kulturstipendier vill vi ta vara på och uppmuntra den kunskap, kompetens och det engagemang som det sörmländska kulturlivet står för.

Nu är det dags

Din ansökan måste vara inskickad senast den 1 juni. Tänk på att sökande och föreslagna ska ha en tydlig anknytning till Södermanland. Det betyder att man ska ha bott och varit verksam i länet i minst två år. Innan du skickar in ditt förslag måste du veta att personen du föreslår vill bli föreslagen. Den föreslagna kommer att bli kontaktad av en handläggare och behöva komplettera med personuppgifter, arbetsprover och annat senast den 16 juni. För anmälan och mer information, se relaterad info.

Det går bra både att söka själv och att föreslå andra inom följande fyra kategorier:

Professionell konst/kultur för professionellt verksamma personer

  • med konstnärlig högskoleutbildning,
  • med annan konstnärlig utbildning eller
  • som genom konstnärligt lärlingskap eller lång erfarenhet förvärvat motsvarande kunskaper.

Fortbildning som riktar sig till verksamma konstnärer i länet som vill vidareutveckla sig inom sitt konstområde.

Studiehjälp till personer som går konstnärlig högskoleutbildning, eller motsvarande, i Sverige eller utomlands.

Unga på väg för personer som under ansökningsåret fyller högst 26 år och nyligen utexaminerats från konstnärlig högskoleutbildning.

Kulturstipendierna delas ut på Sörmlandsdagen den 16 oktober 2020. Då är det är bra att den som ansöker eller föreslås har möjlighet att delta.