2017-05-16

Sörmlands kulturliv behöver dig

Är du kulturaktör – yrkesutövare eller ideell – och engagerad i länets kultur? Har du erfarenhet av samarbete i olika kultursammanhang och vill vara med och diskutera Sörmlands kulturliv? Då ska du anmäla intresse för att ingå i Samkultur Sörmlands nya referensgrupp.

Referensgruppens uppdrag är att diskutera utvecklingsområden inom Sörmlands kulturliv. Gruppen kan föreslå samverkan och samarbeten inom och mellan olika kulturområden och kulturformer. Gruppen är också med och ger synpunkter på länets kulturplan. Inom Samkultur Sörmland kommer även tematiska kommundialoger och kommunkonferenser att genomföras. Referensgruppens deltagare kan vid behov och intresse även delta i dessa sammanhang.

Gruppen tillsätts på två år. Ersättning utgår. Sista ansökningsdag är onsdagen den 31 maj 2017. Samkultur Sörmland är en modell för länets kultursamverkan. Här kan du läsa mer och skicka in din ansökan.länk till annan webbplats Frågor besvaras av Ulla Almér via e-post.

Senast publicerad 2017-08-16