2021-06-11
En svartvit bild på en gammal buss i Gnesta.

Tag plats, se upp för dörrarna, nu åker vi

Under sommaren visas några exempel ur Sörmlands museums fotosamlingar i Gnesta. Temat för årets utställning är kollektivtrafik då Sörmlands busstrafik fyller 100 år.

Att färdas från ett ställe till ett annat – det har människor gjort i alla tider. Men under 1800-talet skedde något som förändrade människors resvanor för alltid. Vi började resa tillsammans.

Sörmlands museum bjuder åter igen in några av länets arkiv till ett samarbete kring fotoutställningen Bilder som berättar. De har under flera år arbetat med utställningsformen som går under namnet staketbilder, en form som blivit mycket uppskattad. Staketbilderna plockar upp fantastiska fotosamlingar ur arkiven och lyfter fram dem under bar himmel längs med promenadvänliga stråk. I Gnesta ställs bilderna ut vid gång- och cykelvägen utmed Frösjön mellan Gnesta strand och Bryggeriholmen.

Vill du minnas det gamla Gnesta eller se hur det var förr i tiden i Gnesta är det här utställningen för dig. Utställningstiden är under hela sommaren, från den 19 juni till och med den 5 september.

Utställningarna finns, förutom i Gnesta, i Katrineholm på Stortorget, i Strängnäs på Visholmen och i Vingåker i Tennisparken. Utställningen är i samverkan med Sörmlands Museum, Frustuna hembygdsförening och Gnesta kommun.