2022-05-24

Tornfalk, en skadedjursbekämpare

Det finns något som kallas ekosystemtjänster och det är de tjänster som naturens olika ekosystem levererar till oss människor.

Vi är beroende av dessa tjänster för vår överlevnad. Odling av växter, uppfödning av djur, jakt, fiske, bär och andra "vilda produkter", honungsproduktion/pollinering mm är ekosystemtjänster som ger oss livsmedel.

Att bjuda in en tornfalk som i motprestation mot en enkel bolåda hjälper till med att hålla efter möss är en typisk ekosystemtjänst.

Läs gärna mer om detta i Bertils naturtips.