2018-10-09

Tyck till om kulturen

Nu startar arbetet med det kulturpolitiska programmet i Gnesta kommun. Vi vill ta reda på vad du och andra invånare i Gnesta kommun tycker om kulturen genom en enkätundersökning. Svara på vår enkät redan idag. Vi ser fram emot dina åsikter, de är värdefulla.

Gnesta kommun tog under 2017-18 fram ett idrottspolitiskt program. Det skedde i samverkan med kommuntjänstepersoner, föreningar och politiken under ledning av processledare från Sörmlandsidrotten. Nu ska vi ta fram ett kulturpolitiskt program. Framtagningen av det kulturpolitiska programmet har ett liknande upplägg som det idrottspolitiska programmet. Det sker i samverkan med kommuntjänstepersoner, föreningar, professionella kulturaktörer och politiken under ledning av processledare Per Hasselberg. Kontaktperson är Carina Nilsson, kultursamordnare i Gnesta kommun.

Vi vill också synliggöra arbetet med det kulturpolitiska programmet för övriga intresserade medborgare och kulturutövare i Gnesta kommun. I och med det har vi tagit fram en enkät. Utifrån enkäten kan vi se vad du som boende i Gnesta kommun tycker om och önskar av kulturen. Vid efterföljande workshops kommer endast inbjudna kulturföreningar, och de professionella kulturaktörer vi har avtal med, att delta och arbeta fram förslag bland annat utifrån enkätsvaren. Enkäten är öppen fram till och med den 9 november 2018. Dina svar är helt anonyma. Se relaterad info.

Vi vill med det Kulturpolitiska programmet sätta fokus på kulturen i Gnesta kommun. Det är ett politiskt program, vilket innebär att politiken innehar ägarskapet. Det Kulturpolitiska programmet sträcker sig över flera mandatperioder fram till och med 2027.

Senast publicerad 2018-10-11