2022-02-16
Träd som fallit i skogen

Var uppmärksam i naturen

I kommunens strövskogar, bland annat i Lötbodal och Laxne, har granbarkborrar angripit många av träden. Det leder till att träden dör och riskerar att falla.

Vi sätter nu upp varningsskyltar i områden där många träd dött och där risken är störst för fallande träd. Planerar du att vistas i våra skogar är det viktigt att du alltid är uppmärksam.

Skadorna syns på barrförlust och bark som ramlat av men under mark är även rötterna som håller träden påverkade. Risken för fallande träd är störst vid hård vind och kraftig nederbörd men var alltid uppmärksam och undvik att vistas nära döda träd.