2022-01-25
Sidensvans i buske med röda bär

Locka ner sidensvansarna till ert fågelbord under Vinterfåglar Inpå Knuten

Vinterfåglar inpå knuten

Var med i fågelbordsräkningen Vinterfåglar inpå knuten sista helgen i januari.
Det börjar bli tradition med ett upprop om Sveriges största manifestation för fågelräkning, kampanjen Vinterfåglar inpå knuten.

Först en liten repetition vad det handlar om. Vinterfåglar Inpå Knuten är BirdLife Sveriges (tidigare Sveriges Ornitologiska Förening) största enskilda evenemang. Den sista helgen i januari räknas fåglar vid fågelborden runt om i Sverige. 2021 deltog 19 408 fågelbord. Blir det 20 000 i år?

När man räknar sina fågelarter och dess antal gör man en aktiv miljöövervaknings-insats av ett slag som skulle vara helt omöjlig om inte alla frivilligt deltog. Resultatet av räkningen ger forskningen ett fantastiskt underlag att kunna läsa av trenderna och tillstånd i naturen. Särskilt viktigt är det om effekter av klimatförändringar kan utläsas. Att få in data från över 19 000 fågelbord runt om i landet är helt unikt.

Under längre kalla perioder brukar de känsligaste arterna dö. Det handlar om fåglar som egentligen borde ha flyttat söderut under hösten men som gör ett försök att övervintra. Denna vinter har varit både kall och mild så det är spännande om vi får in några rapporter om stare, rödhake och gärdsmyg, tre arter som inte brukar klara längre köldperioder. En nackdel om det blir varmt väder under räkningshelgen kan vara att många fåglar då söker föda i naturen och inte vid fågelborden. Vi får se när resultaten presenteras vilken effekt vädret kommer att få.

Räkningen i Gnesta kommun 2021

Gnesta hävdade sig väl förra året, 77 rapportörer (fågelbord) rapporterade 3001 individer.

Var med i räkningen

Vinterfåglar inpå knuten 2022 pågår från gryningen fredagen 28 januari och avslutas på kvällen måndagen 31 januari. Allt ni behöver veta om hur det går till och hur man rapporterar framgår av instruktionerna på BirdLife Sveriges hemsida, se relaterad information. Gå in på denna sida och registrera dig så kommer rapporteringen att gå smidigt när helgen närmar sig.

På BirdLifes hemsida finns även möjlighet att ladda ner en app för rapportering. Appen som heter Vinterfåglar inpå knuten innehåller också läten och bilder på de flesta fåglar som kan tänkas förekomma. Den är givetvis gratis. Var noga med att du plockar hem rätt app, det finns ytterligare en app som heter Vinterfåglar inpå knuten. Som utvecklare skall det stå BirdLife Sverige.

Spela fågelbingo

På hemsidan finns också ett fågelbingo i år, se relaterad information. På ett blad med fågelbilder kan du eller hela familjen kryssa i vilka fåglar ni ser.

Jag hoppas på många rapporter från Gnesta kommun så ta en stund av din helgledighet och notera vad du ser vid din fågelmatning. Det handlar inte om att man måste ha sin matning under ständig bevakning utan det räcker bra om man räknar igenom några gånger och noterar högsta antalet av de arter ni ser. Jag återkommer med en rapport om hur det gick i Sverige i allmänhet och i Gnesta kommun i synnerhet.

Bertil Karlsson
Miljöstrateg