2020-01-28
Bild på fasan

En fasan under fågelbordet räknas också.

Vinterfåglar inpå knuten 2020

Nu är dags igen för alla fågelbordsvänner att vara med och rapportera vilka fåglar som finns just vid er fågelmatning. Aktiviteten som heter” Vinterfåglar Inpå Knuten” håller på sista helgen i januari alltså från den 31 januari till 3 februari 2020.

I Gnesta kommun har vi varit med sedan 2006. Då var det 20 ställen i kommunen som registrerade 1 194 besökande fåglar. Sedan har det rullat på, 2019 var det 87 som rapporterade 4 683 individer. I hela Sverige kom det rapporter från 22 052 fågelbord. Detta evenemang är stort, och det bara växer år från år. Intresset för vad som finns och dela med sig av uppgifter från sin lokala fågelmatning ökar vilket ger forskningen ovärderlig information om tillståndet i naturen. Vi vet är att en pågående klimatförändring innebär förändringar i naturen och den ögonblicksbild från en helg, vid samma tid, år från år ger en helt ovärderlig information om en stor djurgrupp, information som inte skulle gå att få fram om inte så många hjälpte till.

Nu hoppas jag att vi i Gnesta kommun ska vara med under 2020 och rapportera från våra fågelbord. All information finns på Bird Life Sveriges (tidigare Sveriges Ornitologiska Förening) hemsida, se relatrad info Registrera ert fågelbord på hemsidan innan helgen. Då får ni en inloggning som ni sedan kan använda under helgen. Har du varit med tidigare så finns din registrering, men gå in ändå och kolla att adressen stämmer så att allt är klart inför räkningshelgen. På hemsidan finns också en pappersblankett att skriva ut om du föredrar att posta dina observationer.

Nu vet alla som håller på med fågelmatning att det kan skilja mycket mellan olika dagar. Under en kall period kommer många fåglar, men efter en period av mildväder sjunker antalet drastiskt. Nu har inledningen av 2020 varit rekordvarm och långtidsprognosen lovar fortsatt blidväder under räkningshelgen. Även om du tycker att det är klent med fåglar så rapportera ändå, även ett lågt resultat innebär en pusselbit att lägga till frågan om klimatet och dess påverkan på naturen.

Ni önskas en trevlig räkningshelg. Jag återkommer med resultatet när helgen är över.

Bertil Karlsson
Miljöstrateg