Gnesta Åkers bergslag - historien om bruket

Det är historien om järnets väg från malm till kanon. Från gruvan till masugnen och gjutformen och vidare ut på marknaden. Från slutet av 1500-talet till idag. Det är också historien om alla de människor som har bott och arbetat här. Om torparna som kolade på skogen, om gruv-arbetarna, bruksarbetarna, tjänstemännen och herrskapsfolket. Vid bruket arbetar man fortfarande med gjutjärn. Åkers-gruppen är den största tillverkaren i världen av valsar till stålindustrin.

Vi får också följa ett modernt samhälles framväxt under 1900-talet. I det här fallet heter samhället Åkers styckebruk men i stort sett samma berättelse kunde ha berättats om en rad orter i Sverige.

48 skyltar i Åkers bergslag

De vimpelprydda stolparna finns på olika platser. Bland annat inne i samhället, vid styckebruket, vid Skottvångs gruva och på några platser till.

Historien i Åkers bergslag är ett samarbete mellan Sörmlands museum, Gnesta kommun och Strängnäs kommun.

De historiska skyltarnas placering i Åkers bergslag.

Gnestas skyltar

1. Kanoner — en svensk exportvara
2. Plogar och spisar
3. Rör och valsar
4. Från järnmalm
5. Borrning, rensning
6. Kunskapens träd
7. Bruksboden
8. Bruket—ett patriarkaliskt samhälle
9. Raden
10. Engelska parken
11. Bruksherrgård och bruksägare
12. Tjänstefolk vid Åkers bruksherrgård
13. Bruket, fyra verksamheter
14. Bruksarbetare
15. Torpare, arrendebönder och statare
16. Bostäder för tjänstemän
17. Tjänstemän vid bruket
18. Vattenkraft, ångkraft, elkraft
19. Täbylund, bostäder för bruksarbetare
20. Invandrad arbetskraft
21. Köpinge, bostäder för lantarbetare
22. Varmbadhus och renlighet
23. Biograf, festplats, musikkår
24. Järnvägar till nytta för industrin
25. Torget — folkhemmets mötesplats
26. Folkrörelser
27. Folkets hus
28. Egnahemsrörelsen
29. Skolor
30. Åkers styckebruk — folkhemmets samhälle
31. Från fattigstuga till äldreboende
32. Folkets Park
33. Idrott i brukssamhället
34. Åkers Krutbruk
35. Skottvångs gruva
36. Tillmakning, krut och dynamit
37. Borrning
38. Gruvbrytning och gruvarbete
39. Gruvpigor och malmvaskning
40. Kolmilan
41. Smalspårig järnväg och rallare
42. Vintervägar och transporter
43. Moskvitchbilar
44. Stånggången till Skottvångs gruva
45. Vattenhjul och stånggång
46. Bredsjönäsgruvorna — gruvor med vattenproblem
47. Kalkbrott och medeltida hyttplats
48. Björndammens masugn

På Sörmlands museums hemsida kan du få mer information och läsa en del av innehållet på skyltarna.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast publicerad 2018-03-08