Lärarfortbildning

KomTek erbjuder flera olika typer av fortbildningar för lärare och pedagoger på fritids, grundskola, mellan- och högstadiet.

På måndagar klockan 13.00-16.00 och onsdagar klockan 09.00-16.00, under vecka 36 och 37 samt vecka 45 och 46, finns vår KomTek-ansvarige bokningsbar för grundskolan och fritidshemmen ifall ni vill ha lärarfortbildning i hur ni kan använda KomTek-lådorna.

Under dessa veckor och tider kan ni också boka in vår KomTek-ansvariga till er klass för en liten workshop. Vi ser gärna att våra mindre undervisningsgrupper samt särskolan anmäler sig! För bokning av KomTek-ansvarig, se relaterad info.

Så här bokar du KomTek-lådor och workshop

Först till kvarn gäller. Vi försöker fortbilda nya användare vartefter så fler kan arbeta parallellt med KomTek-lådorna. Både grundskola och fritids är välkomna att anmäla sig! För anmälan och bokning av KomTek-lådor, se relaterad info.

Detta gäller för KomTek-lådorna

Har du tidigare använt KomTek-lådorna räcker det med en signatur för att boka lådan. Är innehållet i KomTek-lådan nytt för dig eller vill du ha en uppfräschning av innehållet behöver du genomgå kortare fortbildningskurs. Kursen är en timme per låda. Lådorna är bokningsbara tre veckor åt gången. Du lämnar in önskemål om när och vart du vill ha din KomTek-låda.

OBS! intresseanmälan måste ankomma minst två veckor innan tänkt start. Vill du veta mer om innehållet i lådorna för respektive årskurs, se relaterad info.