Årskurs 4-6

Här hittar du innehåll och förklaringar till de bokningsbara KomTek-lådorna. Detta är för lärare och pedagoger i årskurs 4-6.

Konstruera och bygga egna lösningar för att testa fart, hållbarhet. Vi använder fantasin och jobbar med återbruk när vi konstruerar våra uppfinningar.

Hastighet

Undersök vilka faktorer som kan få en bil att åka snabbare, och förutsäga rörelser som inträffar senare.

Eldriven bil (Sagitta)

Utbyggnad till NTA lådan Rörelse och konstruktion. Bygg en bil, koppla på el och se hur den snurrar iväg.

Ballongdrift

Bygg ett fordon eller annan farkost, exempelvis en bil i kartong, som tar sig fram med en ballong som motor.

Stabila konstruktioner

Använd blompinnar och sugrör för att utröna hur ett bygge måste utformas för bästa styrka, stabilitet och så vidare.

WeDo

Bygg Lego-konstruktioner och programmera dem att röra sig. Bygg efter instruktioner eller bygg efter bilder. Konstruktionerna rullar, går och snurrar, har gyro och en lampa som ändrar färg. Kan tematiseras, exempelvis:

  • Förhindra översvämning Utforma en automatisk LEGO dammlucka för att kontrollera vattenflödet utifrån olika nederbördsmönster.
  • Släppa ner och rädda Utforma en enhet som minskar konsekvenser för människor, djur och miljön när ett område har råkat ut för en väderrelaterad naturkatastrof.

EV3

Vi arbetar med att programmera LEGO-robotar. Tillsammans testar vi på enkel blockprogrammering i ett tematiskt arbete. Exempel på ett tema kan vara att sortera för återvinning. Du får utforma en enhet som sorterar föremål utifrån deras fysiska egenskaper, så som färg, form och storlek.

Scratch

Webbaserad, du programmerar ihop dina egna kreativa berättelser. Det går även att skapa spel och interaktiva skapelser i verktyget. Scratch är ett utmärkt verktyg för att på ett lekfullt och kreativt sätt, ta det första steget in i programmeringens värld.

Workshop

Vill du att vår KomTek-ansvarige kommer till din grupp eller klass och håller i en liten workshop kring någon av våra tema lådor går det bra att kontakta vår KomTek-ansvariga. En workshop är cirka 2 timmar. Fritids eller grundskola? Alla får anmäla sig till en KomTek-workshop!