Årskurs 7-9

Här hittar du innehåll och förklaringar till de bokningsbara KomTek-lådorna. Detta är för lärare och pedagoger i årskurs 7-9.

Vi undersöker hur pneumatik kan styra saker med hjälp av lego. Först undersöker vi gemensamt, sedan bygger man en egen legokonstruktion som är rörlig med hjälp av pneumatik.

Rörliga konstruktioner

Vi bygger olika konstruktioner exempelvis öppningsbara broar, gripklor eller hissar, allt beroende på önskemål eller intresse.

EV3

Vi arbetar med att programmera LEGO-robotar. Tillsammans testar vi på enkel blockprogrammering i ett tematiskt arbete. Exempel på ett sådant tema kan vara sortera för återvinning. Du får utforma en enhet som sorterar föremål utifrån deras fysiska egenskaper, så som färg, form och storlek.

Lämpligt för åk 7, men kan användas i åk 8 eller 9 om man inte jobbat med programmering tidigare.

Workshop

Vill du att vår KomTek-ansvarige kommer till din grupp eller klass och håller i en liten workshop kring någon av våra tema lådor går det bra att kontakta vår KomTek-ansvariga. En workshop är cirka 2 timmar. Fritids eller grundskola? Alla får anmäla sig till en KomTek-workshop!