Årskurs F-3

Här hittar du innehåll och förklaringar till de bokningsbara KomTek-lådorna. Detta är för lärare och pedagoger i årskurs F-3.

Enkla mekanismer i vardagen och hur de fungerar. (NTA, Testa Teknik). Här konstruerar vi egna skydd för både person och sak. Alternativt konstruktioner för tillämpning av enkla tekniska lösningar för att få saker att röra sig, att låta eller lysa.

WeDo 1.0

Bygg Lego-konstruktioner och programmera dem att röra sig. Bygg efter instruktioner eller bygg efter bilder. Konstruktionerna rullar, går och snurrar, har gyro och en lampa som ändrar färg. Konstruktionerna kan programmeras med en app. på bärbar dator som KomTek står för.

Blue Bot

Blue-Bot är en golvrobot som man programmerar att gå runt på en bana. Man programmerar direkt på roboten och lär sig om vikten att tänka i flera steg framåt. Man jobbar gruppvis.

Blue-Bot är ett perfekt hjälpmedel när man ska undervisa barn i tidig programmering. Roboten kan användas för att hjälpa barn förstå vad algoritmer är och hur enkla program kan skapas och användas. Roboten rör sig med ett fast avstånd för varje inprogrammerad framåt/bakåtpil. På detta sätt kan roboten stanna på bestämda positioner i sex enkla programsteg: framåt, bakåt, sväng vänster, sväng höger, paus och stopp.

Scratch JR

Vi jobbar med IPad och programmerar ihop egna kreativa berättelser. Det går också att skapa spel och interaktiva skapelser i verktyget. Scratch Jr är ett utmärkt verktyg för att på ett lekfullt och kreativt sätt ta det första steget in i programmeringens värld. Appen är gratis och kan installeras på kommunala IPads, så installera och ta med dem till lektionen så kan så många som möjligt jobba samtidigt.

Workshop

Vill du att vår KomTek-ansvarige kommer till din grupp eller klass och håller i en liten workshop kring någon av våra tema lådor går det bra att kontakta vår KomTek-ansvariga. En workshop är cirka 2 timmar. Fritids eller grundskola? Alla får anmäla sig till en KomTek-workshop!