Film och stop motion

Stop motion bygger på enbildstagningar av figurer och miljöer som successivt flyttas mellan tagningarna. Tekniken används ofta till såkallade dockfilmer med ledade eller andra typer av dockor som rollfigurer.

Precis som tecknad film och datoranimering, är stop motion en teknik för att lura ögat att stillastående föremål rör sig. Till detta behövs en filmkamera eller videokamera med enbildstagning. Det går även att använda en digital stillbildskamera eller en webbkamera.

Genom att fotografera av en serie föremål med sinsemellan små förflyttningar, och sedan visar fotografierna i en snabb följd, till exempel med hjälp av en dator och ett animations- eller videoredigeringsprogram, skapas illusionen av rörelse. Bland de vanligaste materialen vid stopmotionanimerade filmer märks lera eller lego. Leranimation är idag den vanligaste typen av stopmotion, till exempel Wallace och Gromit och Pingu.

Här lär sig eleverna grunderna i stop motion-teknik och gör sedan egna filmer med hjälp av LEGO och andra byggbara material. Se relaterad info.