Fördjupande kunskap

Vill du lära dig mer om musik och ditt instrument? Då är den här fördjupning perfekt för dig.

Genom eget skapande och extra mycket speltid, ges du möjlighet att fördjupa dig inom ditt ämne. Som elev i fördjupning erbjuds du dubbel lektionstid, 40 minuter, på ditt instrument samt deltagande i en kreativ verkstad 10 gånger per termin. Du kommer också att utgöra en del i en ensemble där de nyvunna teoretiska kunskaperna omsätts i praktiken. För att detta ämne ska kunna starta behövs det vara minst fem deltagare.

Denna fördjupning erbjuds elever från årskurs 7 och till elever som redan spelar ett instrument på kulturskolan. Är du intresserad av att delta? Kanske du vill arbeta som musiker i framtiden eller söka ett estetiskt program i gymnasiet? Prata med din ämneslärare som för detta vidare till ansvariga lärare för fördjupningskursen. Urval sker baserat din ålder, antal år du gått på kulturskolan samt när din anmälan inkommit. Kursen är ett läsår.

Kursinnehåll

  • Teori/Gehör
  • Ensemblespel där det teoretiska omsätts i praktiken
  • Komposition
  • Arrangering
  • Arbete med digitala media

Du erbjuds

  • Instrumentallektion, 40 minuter minst 24 gånger/läsår.
  • Kreativ verkstad, teori- och gehörsövningar varvas med eget skapande och komponerande och ensemblespel. Du får lära dig teorin bakom musiken.
  • Vi arbetar även med digitala och tekniska verktyg 10 gånger per termin