Keyboard och piano

Lär dig spela piano och keybord. Två tangentinstrument där det ena är ett akustiskt instrument med strängar och det andra är ett elektroniskt instrument som kan låta som ett piano, men även har många andra ljud.

Piano och keyboard

Klaviaturen på bägge instrumenten är detsamma, men det som skiljer är hur ljuden skapas och hur tangenterna känns när man spelar.

På ett akustiskt piano, eller flygel, skapas ljudet när en s k hammare (eller klubba) slår på strängarna och dom börjar vibrera.

Keyboard, eller synthesizer som den också kallas, är alltså ett elektroniskt instrument och där finns det förprogrammerade ljud och imitationer av riktiga instrument. Dessutom finns inspelade kompmodeller och bakgrundsmusik.

Vi har i första hand individuell undervisning som anpassas efter varje elevs intresse

och förutsättningar. Men det kan även förekomma gruppundervisning. Eleven har stor möjlighet att påverka innehållet, val av repertoar etc.

Vi spelar både efter noter och på gehör, utan noter. I dialog med läraren kan eleven bestämma vilken inriktning som passar bäst.

Notspel kan vara på olika sätt: noter för två händer, med s k basklav för vänster hand, eller melodispel i höger hand och ackordspel i vänster hand. Vi kan också kompa andra instrument med ackordspel, eller efter noter.

Vi vill stimulera eget skapande i improvisation och komposition.

Vår målsättning är att erbjuda samspel med andra instrument. Det kan vara både i små och stora ensembler.

Det finns viss möjlighet att hyra keyboard på kulturskolan, men i första hand önskar vi att eleven har ett eget instrument. Råd om inköp kan du få av musikskolans lärare.