LEK – Lärorikt, Engagerande och Kul

Ämnet LEK betyder Lärorik, Engagerande och Kul och ger de yngre eleverna en god grund för vidare studier på kulturskolan.

Eleverna får på ett lekfullt sätt lära sig grundbultarna inom de scenkonstnärliga ämnen som vi undervisar i på kulturskolan. Vi lär ut dans, kroppsuppfattning, rörelselekar, koncentrations-övningar, rumsuppfattning, rytm, puls, tempo, taktarter, notvärden, tonhöjder, struktur, sång och ramsor med mera. Allt detta är viktiga moment inom vidare kurser hos oss. Det är också ett sätt för oss på kulturskolan att möta yngre elever på en lämplig metodisk och pedagogisk nivå.

Den elev som fullföljt ämnet LEK har förtur under nästkommande år till fortsatta studier på kulturskolan om eleven väljer att fortsätta utbilda sig inom kulturskolans ordinarie verksamhet som startar i och med att eleverna börjar i årskurs 3.

LEK-1

Ämnet riktar sig till de yngsta grundskole-eleverna i Gnestas kommunala skolor. Samtliga elever i de kommunala grundskolornas årskurs 1 och i vissa fall även F-klass, får möta kulturpedagoger på skoltid. LEK syftar till att på ett lekfullt sätt ge eleverna en introduktion i och grundläggande kunskaper kring följande konstnärliga ämnen:

  • Musik, genom sång, rytmik- och teorilekar
  • Dans, genom dans- och rörelselekar
  • Teater och drama, genom dramaövningar och lekar

Ämnet ger eleven en god grund för att klara ämnet musik i grundskolan. Då undervisningen sker på skoltid är den avgiftsfri och kommer att vara 10 gånger per termin. Varje lektion är 40 minuter.

LEK-2, fortsättning

Denna undervisning sker efter skoltid på respektive grundskola förutom för Frejaskolans elever som får komma till kulturskolans lokaler belägna bakom Freja Café. LEK-2 har en reducerad avgift jämfört med våra ordinarie ämnen och ligger på 400 kr för höstterminen. På vårterminen erbjuds de som har valt instrument att få ta med sig dessa hem. Terminsavgiften är 500 kr inklusive instrumenthyra. Har eleven ett eget instrument är avgiften 400 kr.

Fortsättningen tar vid där första året slutar och fördjupar sig inom samspel och samarbete. Eleverna kommer att erbjudas att spela något instrument och att få dansa eller ha drama som en extra fördjupning. Vilka instrument eller dans och drama beror på vem av kulturskolans lärare som arbetar på den aktuella skolan.

Musikal

I slutet av termin två i LEK-2 kommer eleverna att summera sina kunskaper i en musikal som de framför för vårdnadshavare och andra intresserade.

Schema

Vårtermin 2021

  • Undervisning vecka 3-13.
  • LEK-2 musikal vecka 15.
  • Vecka 9 är det sportlov och då är det inga lektioner.

Tider och dagar LEK-2, efter ordinarie skoltid

Dansutskolan

Dag: Onsdagar klockan 13.45 – 14.35
Lärare: Leif och Daniel

Frejaskolan (i kulturskolans lokaler)

Dag: Torsdagar klockan 13.40 – 14.30
Lärare: Leif och Daniel

Welandersborgs skola

Dag: Torsdagar klockan 13.00 – 13.50
Lärare: Max och Johanna

Kvarnbackaskolan

Dag: Torsdagar klockan 14.00 – 14.50
Lärare: Magnus

Gnesta Waldorfskola (i Kulturskolans lokaler)

Dag: Onsdagar klockan 13.40 – 14.30
Lärare: Leif och Daniel

Tider och dagar LEK-1

Dansutskolan

Klass 1: Måndagar klockan 10.00 – 10.40
Lärare: Louise och Daniel

Klass 1: Onsdagar klockan 12.15 – 12.55
Lärare: Louise och Johanna

Klass 1: Måndagar klockan 12.20 – 13.00
Lärare: Louise och Daniel

Frejaskolan

Klass 1: Onsdagar klockan 11.30 – 12.10
Lärare: Max och Karin

Klass 1: Onsdagar klockan 12.20 – 13.00
Lärare: Max och Karin

Welandersborgs skola

Klass 1: Tisdagar klockan 12.10 – 12.50
Lärare: Max och Johanna

Gnesta Waldorfskola

Klass 1: Tisdagar klockan 12.00 – 12.40
Lärare: Karin och Magnus

Anmälan eller avanmälan

LEK-2 sträcker sig över hela läsåret. Ingen ny anmälan behöver göras för vårterminen. De tre första tillfällena är prova-på-gånger. Därefter debiteras terminsavgiften. Vill eleven sluta efter första terminen måste detta meddelas skriftligen.