LEK – Lärorikt, Engagerande och Kul

Ämnet LEK betyder Lärorik, Engagerande och Kul och ger de yngre eleverna en god grund för vidare studier på kulturskolan.

Eleverna får på ett lekfullt sätt lära sig grundbultarna inom de scenkonstnärliga ämnen som vi undervisar i på kulturskolan. Vi lär ut dans, kroppsuppfattning, rörelselekar, koncentrations-övningar, rumsuppfattning, rytm, puls, tempo, taktarter, notvärden, tonhöjder, struktur, sång och ramsor med mera. Allt detta är viktiga moment inom vidare kurser hos oss. Det är också ett sätt för oss på kulturskolan att möta yngre elever på en lämplig metodisk och pedagogisk nivå.

Den elev som fullföljt ämnet LEK har förtur under nästkommande år till fortsatta studier på kulturskolan om eleven väljer att fortsätta utbilda sig inom kulturskolans ordinarie verksamhet som startar i och med att eleverna börjar i årskurs 3.

LEK-1

OBS. Ingen anmälan. Undervisningen sker på skoltid.

Ämnet riktar sig till de yngsta grundskole-eleverna i Gnestas kommunala skolor. Samtliga elever i de kommunala grundskolornas årskurs 1 och i vissa fall även F-klass, får möta kulturpedagoger på skoltid. LEK syftar till att på ett lekfullt sätt ge eleverna en introduktion i och grundläggande kunskaper kring följande konstnärliga ämnen:

  • Musik, genom sång, rytmik- och teorilekar
  • Dans, genom dans- och rörelselekar
  • Teater och drama, genom dramaövningar och lekar

Ämnet ger eleven en god grund för att klara ämnet musik i grundskolan. Då undervisningen sker på skoltid är den avgiftsfri och kommer att vara 10 gånger per termin. Varje lektion är 40 minuter.

LEK-2, fortsättning

Denna undervisning sker efter skoltid på respektive grundskola förutom för Frejaskolans elever som får komma till kulturskolans lokaler belägna bakom Freja Café. LEK-2 har en reducerad avgift jämfört med våra ordinarie ämnen och ligger på 400 kr för höstterminen. På vårterminen erbjuds de som har valt instrument att få ta med sig dessa hem. Terminsavgiften är 500 kr inklusive instrumenthyra. Har eleven ett eget instrument är avgiften 400 kr.

Fortsättningen tar vid där första året slutar och fördjupar sig inom samspel och samarbete. Eleverna kommer att erbjudas att spela något instrument och att få dansa eller ha drama som en extra fördjupning. Vilka instrument eller dans och drama beror på vem av kulturskolans lärare som arbetar på den aktuella skolan.

Musikal

I slutet av termin två i LEK-2 kommer eleverna att summera sina kunskaper i en musikal som de framför för vårdnadshavare och andra intresserade.

Schema

Höstterminen 2023

  • Undervisning vecka 38-48.
  • Vecka 44 är det hösttlov och då är det inga lektioner.

Vårterminen 2024

  • Undervisning vecka 3-13.
  • LEK-2 musikal vecka 15.
  • Vecka 8 är det sportlov och då är det inga lektioner.

Tider och dagar LEK-2, efter ordinarie skoltid

Welandersborgs skola LEK 2

Tisdag 13.05-13.55 Personal från kulturskolan: Johanna & Max

Kvarnbacka skola LEK 2

Onsdag 13.05-13.55 Personal från kulturskolan: Johanna & Max

Dansutskolan LEK 2

Torsdag 13.05-13.55 Personal från kulturskolan: Anja & Elin

Frejaskolan och Waldorfskolan (på Kulturskolan)

Måndag 13.05-13.55 Personal från kulturskolan: Anja & Daniel (Kan bli 2 grupper av denna lektion beroende på antal deltagare.)

Anmälan eller avanmälan

LEK-2 sträcker sig över hela läsåret. Ingen ny anmälan behöver göras för vårterminen. De tre första tillfällena är prova-på-gånger. Därefter debiteras terminsavgiften. Vill eleven sluta efter första terminen måste detta meddelas skriftligen.