Rockskolan

Har du länge velat spela rock'n'roll och kanske vara med i ett band? På kulturskolan har du den möjligheten!

Rock'n'roll är en genre inom populärmusiken som har sitt ursprung från USA under slutet av 1940-talet och början av 1950-talet. Den utvecklades med tiden till många olika högst varierande stilar inom rockmusiken som numera även bara kallas rock.

Denna undervisningsform sker i grupp där alla antagna elever får lära sig grunderna i att spela trummor/slagverk, elgitarr, keyboard och elbas. Efter en termin får eleven sedan välja inriktning, alltså bestämma sig för vilket av dessa instrument som den vill spela. Efter två år i rockskola är tanken att eleverna fortsätter i ensembleform men får utökad undervisningstid. Detta är ett sätt för oss på kulturskolan att möta efterfrågan på vissa typer av instrument samt värna om den musikaliska bredden.

Rockskolan riktar sig till elever i åldrarna 9-10 år.