Sång

Vill du prova på att sjunga? Sången är lika gammal som människan och sen urminnes tider har det alltid förekommit sång.

Sång kan framföras med eller utan ackompanjemang av instrument, i en grupp tillsammans med andra musiker eller i en kör med olika stämmor. Sångteknik innebär bland annat att behärska tonbildning, frasering och andning samt förmågan att tolka sånger. Den traditionella indelningen i röstläge är från hög till låg: sopran, alt, tenor, baryton och bas. Kulturskolan erbjuder i dagsläget ingen körsång utan erbjuder individuella sånglektioner.