bild på trummor

Slagverk

Slagverk är ett samlingsnamn för musikinstrument som man spelar på genom att slå på med någon form av trumpinnar.

Trumpinnarna kallas också stockar eller klubbor men du kan också spela med händerna. Även skak- och rasselinstrument ingår i denna instrumentgrupp. Slagverksinstrument kan vara gjorda av olika materia så som trä, metall, plast eller glas. De kan vara stämda i toner, som xylofoner eller timpani, eller ha en obestämd tonhöjd som exempelvis cymbaler eller tamburiner. Slagverk är den instrumentgrupp som funnits längst och som det finns flest instrument i. Slagverksinstrument finns med i nästan alla musikstilar och det finns många olika sorter i hela världen.

Att spela slagverk på kulturskolan innebär att du främst får lära dig att spela på trumset även om andra slagverksinstrument används i undervisningen, bland annat xylofon, tamburin och congas. Trumset kan du inte hyra hos oss men instrumenten finns tillgängliga under din lektion och då orkestern spelar. Råd om inköp får du givetvis av din slagverkslärare på kulturskolan.

Trumset

Trumsetet är en kombination av flera olika trummor och cymbaler. Ett trumset brukar alltid ha med bastrumma/baskagge, virveltrumma och hi-hat. Du får lära dig att spela komp i olika stilar såsom rock, blues, hip hop, jazz, latin och så vidare.

Mallets

Mallet betyder klubba på engelska och är samlingsnamnet för slagverken som har stämda stavar som man slår på med klubbor. Till denna kategori slagverk hör klockspel, xylofon, marimba och vibrafon.