Stråkinstrument: Fiol

Fiol eller violin, som det också kallas, spelas oftast med en stråke. Det är det ljusast klingande västerländska instrumentet inom instrumentgruppen stråkinstrument.

Det finns en lite större variant av fiol som heter altfiol eller viola. På grund av sin större storlek undervisar vi inte yngre elever i altfiol. Fiol är sedan mitten av sextonhundratalet ett av de allra vanligaste musikinstrumenten i både klassisk musik och i folkmusik men instrumentet används i flera andra musikstilar exempelvis jazz, pop och County. Altfiol används mest i symfoniorkestrar och i stråkkvartetter.