Stråkinstrument: Kontrabas

Kontrabasen är det största och djupast klingande stråkinstrumentet som finns. Vanligtvis så kallas instrumentet kort och gott för basfiol.

Kontrabasen är kusin till fiol, altfiol och cello. Det äldsta bevarade stråkinstrumentet av modern typ som finns bevarat är också en kontrabas som finns här hos kungliga operan i Stockholm, nämligen Paulo Magginis gesällprov daterat 1596. Kontrabas kan spelas med stråke eller genom att knäppa på strängarna och kan passa i alla möjliga musikgenrer från klassisk orkestermusik till folkmusik och jazz.