Många stråkinstrument hänger i ett tak.

Stråk-klubben

Kontrabas, violin, viola och cello – det är instrumenten i stråkfamiljen som bland annat finns i en symfoniorkester. Vill du prova på att spela stråkinstrument? Välkommen till stråk-klubben!

I stråk-klubben får du under läsåret prova på alla stråkinstrument och spela lätta och roliga låtar tillsammans med andra. Stråk-klubbsåret avslutas med en liten konsert.

Stråk-klubben äger rum på tisdagar klockan 15.30-16.30 på kulturskolan. Kursen kostar 550 kronor per termin och kulturskolan tillhandahåller instrument. Eleverna får inte ta med sig instrument med sig hem.

Lärare för kursen är Johanna Dahl, stråk-lärare på kulturskolan