Teater och drama

Drömmer du om att bli skådespelare? Kom och gör teaterlekar, improvisera och utveckla din fantasi med oss.

Vi tar vara på allas idéer och förmågor, skapar och har roligt tillsammans. Vårt arbete kommer att resultera i en föreställning som vi spelar inför en publik på vårterminen. Du är välkommen att anmäla dig redan idag.

Teater och drama – nybörjare

Ämnet teater och drama innehåller lek, improvisation, röstövningar, och att hitta på en egen pjäs eller små berättelser tillsammans. Vi tar vara på allas idéer och förmågor, skapar och har roligt. Målet är att arbetet resulterar i en föreställning som vi spelar inför en publik på vårterminen. När barnen är små styrs dock detta av hur gruppen är och arbetar ihop.

Teater och drama – fortsättning

Här fördjupar vi oss lite mer i rolltolkningar, karaktärsarbete, skådespelarteknik, dramaturgi samt alla olika funktioner kring en föreställning så som smink, kostym, ljud och ljus. Vårt arbete kommer att resultera i en föreställning som vi spelar inför en publik på vårterminen.

Teater och drama – fördjupning

Ett valbart ämne för dig som redan går på teater och drama – fortsättning eller på musikal. I fördjupningen får du lära dig fler skådespelartekniker, chans att fördjupa din karaktär i den föreställning du arbetar med eller chans att arbeta med en monolog.

Om ämnet drama

Dramapedagogiken fokuserar på kollektiva sociala och skapande grupprocesser. Roller, relationer och samhälleliga förhållanden gestaltas i olika pedagogiska övningar. Den egna gruppens utveckling och kreativa processer är föremål för kontinuerlig reflektion och utgör en källa till kunskapsutveckling inom ämnesområdet.

Om ämnet teater

Teaterpedagogiken innehåller rörelse, röst, text, sång och musik. Undervisningen sker i grupp. I teatern kan man lyfta ett aktuellt tema och skapa en konstnärlig helhet där alla blir en viktig pusselbit. Våra lärare har fördjupat sig i Stanislavskijs och Grotowskijs skådespelartekniker.