LEK-kurs – Lärorikt, Engagerande och Kul

En LEK-kurs är Lärorik, Engagerande och Kul. Kurserna ger de yngre eleverna en god grund för vidare studier på Kulturskolan.

Eleverna får på ett lekfullt sätt lära sig grundbultarna inom de scenkonstnärliga ämnen som vi undervisar i på Kulturskolan. Vi lär ut dans, kroppsuppfattning, rörelselekar, koncentrations-övningar, rumsuppfattning, rytm, puls, tempo, taktarter, notvärden, tonhöjder, struktur, sång och ramsor med mera. Allt detta är viktiga moment inom vidare kurser hos oss. Det är också ett sätt för oss på Kulturskolan att möta yngre elever på en lämplig metodisk och pedagogisk nivå.

Den elev som fullföljt en LEK-kurs skall ha förtur under nästkommande år till fortsatta studier på Kulturskolan om eleven väljer att fortsätta utbilda sig inom Kulturskolans ordinarie verksamhet som startar i och med att eleverna börjar i årskurs 3.

LEK-kursen i årskurs 1

Kursen riktar sig till de yngsta grundskole-eleverna i Gnestas kommunala skolor. Samtliga elever i de kommunala grundskolornas årskurs 1 och i vissa fall även F-klass, får möta kulturpedagoger på skoltid. LEK-kurserna syftar till att på ett lekfullt sätt ge eleverna en introduktion i och grundläggande kunskaper kring följande konstnärliga ämnen:

  • Musik, genom sång, rytmik- och teorilekar
  • Dans, genom dans- och rörelselekar
  • Teater och drama, genom dramaövningar och lekar

Kursen sörjer även för att en god grund läggs för att eleverna skall klara ämnet musik i grundskolan. Då undervisningen sker på skoltid är den avgiftsfri och kommer att vara 10 gånger per termin. Varje lektion är 40 minuter.

LEK-kurs år 2, fortsättnings-LEK

Denna undervisning sker efter skoltid på respektive grundskola förutom för Frejaskolans elever som får komma till Kulturskolans lokaler belägna bakom Freja Café. LEK-kurs år 2 har en reducerad avgift jämfört med våra ordinarie ämneskurser och ligger på 400 kr för höstterminen. På vårterminen erbjuds de som har valt instrument att få ta med sig dessa hem. Då är terminsavgiften på 500 kr inkl. instrumenthyra. Har eleven ett eget instrument är avgiften fortsatt 400 kr.

Fortsättnings-LEK tar vid där första året slutar och fördjupar sig inom samspel och samarbete. Eleverna kommer att erbjudas att spela något instrument och att få dansa eller ha drama som en extra fördjupning. Vilka instrument eller dans och drama beror på vem av Kulturskolans lärare som arbetar på den aktuella skolan.

Musikal

I slutet av termin två i LEK-kurs år 2 kommer eleverna att summera sina kunskaper igen musikal som de kommer att framföra för vårdnadshavare och andra intresserade.

Schema

Hösttermin 2019

  • Vecka 38-48, eventuellt vecka 49 om någon lektion blir inställd.
  • Vecka 44 är det höstlov och då är det inga lektioner.

Vårtermin 2020

  • Undervisning vecka 3-13.
  • LEK-2 musikal vecka 14.
  • Vecka 8 är det sportlov och då är det inga lektioner.

Tider och dagar LEK-1

Dansutskolan

Klass 1: Måndagar klockan 12.10-12.50
Lärare: Nina och Johanna

Klass 1: Onsdagar klockan 12.10-12.50
Lärare: Leif och Johanna

Frejaskolan

Klass 1: Onsdagar klockan 12.10-12.50
Lärare: Daniel och Anja

Klass 1: Torsdagar klockan 10:00-10:40
Lärare: Max och Leif

Klass 1: Torsdagar klockan 12.10-12.50
Lärare: Daniel och Karin

Welandersborgs skola

Klass 1: Torsdagar klockan 12.10-12.50
Lärare: Anja och Nina

Gnesta Waldorfskola

Klass 1: Måndagar klockan 12.00-12.40
Lärare: Leif och Max 


Tider och dagar LEK-2, efter ordinarie skoltid

Dansutskolan

Fördjupning Stråk: Onsdagar klockan 13.45-14.35
Lärare: Leif och Johanna

Frejaskolan

Fördjupning Blås: Torsdagar klockan 13.10-14.00
Lärare: Daniel och Max

Welandersborgs skola

Fördjupning Drama och Sång: Torsdagar klockan 13.00-13.50
Lärare: Anja och Nina

Kvarnbackaskolan

Fördjupning Drama: Onsdagar klockan 14.00-14.50
Lärare: Anja och Louise

Gnesta Waldorfskola

Fördjupning Drama: Onsdagar klockan 13.30-14.20 Lärare: Anja och Louise

Anmälan eller avanmälan

Skicka anmälningsblankett till Kulturskolan. LEK-kurs år 2 sträcker sig över hela läsåret. Ingen ny anmälan behöver göras för vårterminen. De tre första tillfällena är prova-på-gånger. Därefter debiteras terminsavgiften. Vill eleven sluta efter första terminen måste detta meddelas skriftligen.