Musikal

Eleverna på denna kurs får lära sig skådespela, sjunga och dansa. Kursen avslutas med en föreställning som spelas på Elektron.

Musikal är en form av modern musikteater. En musikal är en blandning av musik, teater och dans. Max antal platser är: 20 stycken.

Antagning och undervisning

Antagningen är bindande, men eleverna har tre prova-på-lektioner. Antagningen sker vecka 5-8 i den ordning ansökningarna kommit in. Vi arbetar inte läsårsvis utan en musikalperiod sträcker sig över tre terminer. Antagen elev som vill fortsätta efter prova-på-lektionerna måste vara med på repetitioner, genrep och samtliga föreställningar.

Föreställningar och repetitionstider

Repetitionerna sker på tisdagar 18.10-19.40 på Kulturskolan, samlingssalen. Källaren på Frejaskolan, bakom Freja café.