Stöd till barn och ungdomar

Här kan du som är ung hitta information om stöd och hjälp som erbjuds till barn och ungdomar.

Alla kan behöva någon att prata med ibland och alla kan någon gång behöva få tips och information om saker som rör till exempel kroppen, sex, relationer, familjen, hälsan, alkohol, droger och den egna självkänslan. Det finns många olika organsiationer som hjälper och arbetar med barn och ungdomar. Stödet finns både i Gnesta kommun och via rikstäckande organisationer.

Längst ner på den här sidan hittar du länkar till en massa användbara webbplatser för dig som är ung. Se relaterad info.

Vid akut hjälp!

På kommunens samlingssida för kris och olyckor hittar du telefonnummer som är användbara vid olika olyckor och andra nödsituationer.

Gnestas ungdomsmottagning

Ungdomsmottagningen håller till på Vårdcentralen och där arbetar barmmorskor och kurator. De finns till för dig som exempelvis behöver någon att prata med, har funderingar kring din sexualitet, vill testa dig för könssjukdomar, få preventivmedel eller liknande.

Barn- och elevhälsan i Gnesta

Elevhälsoteamet består av skolsköterskor, skolläkare, psykolog, kuratorer, specialpedagoger och talpedagog som finns till för dig som behöver ett extra stöd i skolan. Elevhälsans uppdrag är framför allt att alla elever ska ha en bra hälsa och utvecklas i skolan.

Anmäla oro för någon som far illa

Har du en oro för en kompis, ett syskon, dina föräldrar eller för någon annan vuxen? Då kan du anmäla din oro till socialtjänsten i Gnesta kommun.

BUP, Barn och ungdomspsykiatrin i Nyköping

Till BUP kan du ringa för att rådfråga om exempelvis depression, ångest, ätstörningar samt självskadebeteende bland annat. På BUP arbetar psykologer, kuratorer, familjebehandlare, läkare  och sjuksköterskor.

Koll på soc

Information om socialtjänsten, soc för barn och unga, hittar du på sidan Koll på soc. Webbplatsen har tagits fram av Socialstyrelsen och Barnombudsmannen tillsammans med barn och unga.

Bris Ungdom

Du som är under 18 år kan ringa till Bris för att prata med en kurator om det du funderar mycket på eller det du behöver hjälp med.

Hedersförtryck – om hedersrelaterat våld och förtryck

Webbplatsen har information för alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck. Här kan du läsa mera om barn- och tvångsäktenskap, könsstympning, HBTQ och heder samt hedersvåld och intellektuell funktionsnedsättning.

UMO – ungdomsmottagning på nätet

UMO är en webplats för alla som är mellan 13 och 25 år. Här kan du få svar på frågor om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat.  

Tjejzonen

Tjejzonen är Sveriges största stödorganisation för tjejer och arbetar för att lyssna, stötta och peppa unga tjejer mellan 12-25 år. Detta sker genom enskilda stödsamtal via olika chattforum. Tjejzonen erbjuder också samtal med ”storasystrar” via Skype, chatt eller möten ”live”.

Killfrågor

På webbplatsen Killfrågor kan du som är kille hitta någon att prata med. Här kan du chatta helt anonymt med någon som lyssnar, stöttar och peppar.

RFSL Ungdom

RFSL Ungdom är ett antirasistiskt förbund som arbetar för hbtq-personers rättigheter. Målet är att alla som är hbtq-ungdomar ska kunna leva och uttrycka sig som de själva vill.

Jag vill veta – allt om dina rättigheter vid brott

På webbplatsen Jag vill veta kan du som är under 18 år läsa om dina rättigheter vid brott. Exempelvis vad som är brottsligt, hur man kan känna om man varit med om brott och var man kan få hjälp. Här finns också information om vad som händer om man anmäler eller om det blir rättegång.

1177 – Vårdguiden

Vårdguiden är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. De erbjuder sjukvårdsrådgivning, information, inspiration och e-tjänster.