Fritidshem

På varje skola finns fritidshem.
På fritidshemmet kan barn som är 6-8 år vara på morgonen
innan skolan börjar och på eftermiddagen när skolan slutat.

På några skolor finns fritidsklubb för barn som är 9-13 år.
På fritidsklubben kan man vara på eftermiddagen efter skolans slut.

Du behöver betala för att ha ditt barn på
fritidshem eller fritidsklubb.

Har du några frågor ring:
Eva Carlsson på telefon 0158 - 275 208