Fritidshem

På varje skola finns fritidshem. På fritidshemmet kan barn som är 6-8 år vara på morgonen innan skolan och på eftermiddagen när skolan slutat.

På några skolor finns fritidsklubb för barn som är 9-13 år.På fritidsklubben kan man vara på eftermiddagen efter skolans slut.

Du behöver betala för att ha ditt barn på fritidshem eller fritidsklubb.

Har du några frågor ring: Eva Carlsson på telefon 0158 - 275 208