Vatten

Du som bor inne i Gnesta, Björnlunda, Stjärnhov eller Laxne har kommunalt vatten. Kommunen ser till att du har bra dricksvatten.

Du betalar kommunen för att ta hand om ditt vatten.

Du måste fylla i en blankett som säger att du ska betala.

Du kan också ringa till servicecenter, se kontakt. Vi skickar då hem en blankett till dig.

Ring till Servicecenter om du vill veta mer, se kontakt.