Strandhagens äldreboende

Äldreomsorg

Hemtjänst

När du är gammal får du bo
kvar i ditt hem så länge du vill och kan.

Om du inte klarar av att göra allting själv hemma,
kan du ansöka om att få hemtjänst.

Hemtjänsten kan till exempel hjälpa dig
med mat och städning.

Hemtjänsten kan till exempel hjälpa dig att duscha
och gå på toaletten, om du inte kan göra det själv.

Om du vill ha hemtjänst behöver du
ansöka hos kommunen.

Då kan du ringa till kommunens servicecenter,
så hjälper de dig med hur du ska ansöka.

Äldreboende

Om du inte kan bo kvar hemma
kan du få flytta in på ett äldreboende.

På ett äldreboende jobbar personal,
som hjälper dig både på dagen och på natten.

Om du vill flytta till ett äldreboende
behöver du ansöka hos kommunen.

Då kan du ringa till kommunens servicecenter,
så hjälper de dig med hur du ska ansöka.