Äldreomsorg

Om du som är äldre har behov av stöd och omsorg för att klara din vardag finns hjälp att ansöka om hos kommunen.

Kan du inte längre göra allting själv i ditt eget hem, kan du få hjälp av hemtjänsten. De hjälper dig med till exempel mat, städning och hygien. Du kan få ett larm hemma eller få en dusch installerad istället för badkar.

Om du inte kan bo kvar hemma kan du få flytta till ett äldreboende där det finns personalen som alltid kan hjälpa dig när det behövs.

För att få hjälp måste du göra en ansökan hos kommunens biståndshandläggare. De hjälper dig med hur du ska gå tillväga. De beslutar även vilken hjälp du har rätt till, utefter de behov du har och de lagar som finns.

Senast publicerad 2018-11-07