Ansök om stöd och hjälp

Om du har behov av stöd eller omsorg för att klara din vardag kan du ansöka om hjälp hos kommunen.

Du kan få stöd och hjälp enligt två olika lagar:

  • Socialtjänstlagen (SoL)
  • Lag om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Du kan ansöka genom att prata med en biståndshandläggare eller skicka in en skriftlig ansökan.

Ring handläggaren så skickar de rätt ansökningsblankett till dig. Handläggaren kan också hjälpa dig att fylla i din ansökan.

När handläggaren har fått in din ansökan kontaktar de dig för att boka en träff.

Utredning och beslut

Handläggaren gör en utredning för att kunna bestämma om du har rätt till det du har ansökt om.

Handläggaren kontaktar dig när beslutet är klart.

Överklaga

Du har rätt att överklag om du inte får det stöd eller hjälp du begärt eller bara får en del av det.

Det står i beslutet hur du gör för att överklaga. Din handläggare kan också hjälpa dig.

Det är viktigt att överklaga snabbt. Du har bara tre veckor på dig att få in din överklagan till socialnämnden. Tre veckor från den dagen du fick beslutet. Det är gratis att överklaga.

Rätt till tolk

Du har rätt att få tolkhjälp om du inte talar svenska eller förstår svenska.

Du kan också få tolkhjälp om du har en allvarlig hörselskada eller talskada.

Det är gratis att få tolkhjälp.  

Senast publicerad 2019-08-07