Ansök om stöd och hjälp

Om du har svårt att klara din vardag själv
kan du behöva stöd och hjälp.

Om du behöver stöd och hjälp
kan du ansöka om det hos kommunen.

När du vill ansöka om stöd och hjälp
kan du ringa till kommunens servicecenter.

Du kan också gå till Servicecenter
och prata med en person som jobbar där.

Servicecenter ligger i Gnesta,
i samma hus som biblioteket.

Du kan få hjälp av en tolk

Du har rätt att få hjälp av en tolk
om du inte pratar eller förstår svenska.

En tolk hjälper människor
som inte förstår varandras språk.

Du kan också få hjälp av en tolk
om du har väldigt svårt att höra eller prata.