Våld i nära relationer

Om du blir slagen eller hotad av någon i din familj
eller släkt kan du få hjälp av kommunen.

Du kan få hjälp om du är barn, ungdom eller vuxen.

Du kan också få hjälp av kommunen
om du blir tvingad att ha sex.

Om du är rädd för någon i din familj
kan du ringa till kommunens servicecenter.

Om du behöver hjälp på en gång ringer du till 112.