Bild som visar en manlig och kvinnlig talare, framför dem sitter det människor runt två bord.

Företagsträffar med Affärsnätverket

Vid fyra tillfällen under hösten arrangeras Affärsnätverket i både Gnesta och Trosa. Här får du som företagare möjlighet att träffa både nystartade och etablerade företagare, nätverka och lyssna till inspirerande gästföreläsare.

Affärsnätverket är till för dig som är företagare, företagsrepresentant eller planerar att starta eget företag. Det skapas möjligheter att bredda sitt kontaktnät, utbyta erfarenheter, få inspiration och förhoppningvis leder det till nya affärsmöjligheter.

Planerade träffar i Gnesta hösten 2024

  • 6 september
  • 8 november

Tid: Klockan 07:30 - 09:00

Arrangörer:

  • NyföretagarCentrum Östa Sörmland
  • Företagarna Trosa-Gnesta
  • Gnesta kommun
  • Trosa kommun

För anmälan och mer information, Se relaterad information.