Stor röd ladugård med grått plåttak. Utanför står kor och betar på en grön äng. En sjö skymtas i bakgrunden.

LRF - Lantbrukarnas riksförbund

En av de större företagsorganisationerna i Gnesta kommun är Lantbrukarnas riksförbund (LRF). Här finns två engagerade lokalavdelningar och en kommungrupp.

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) visar stort engagemang för frågor som berör landsbygden i syfte att förbättra villkor för de som verkar inom de gröna näringarna i Sörmland och lokalt i Gnesta, Björnlunda, Stjärnhov, Laxne och dess landsbygd.

Organisationen är engagerad i frågor som berör vatten, energi, skog, vilt, jordbruk, beredskap, civilförsvar, innovation och företagande.

Gnesta kommun har ständigt dialog i olika frågor för att få perspektiv i viktiga frågor som berör landsbygdens utveckling.

Här kommer du i kontakt med lokalavdelningarna: