Arbeta i Gnesta kommun

Alla som arbetar i Gnesta kommun ska uppleva arbetsglädje, känna engagemang för sina arbetsuppgifter och vara stolta över sitt yrke. Genom delaktighet, respekt för varandra och ett aktivt ansvarstagande kan vi uppnå den visionen.

Förbered dig gärna inför en intervju genom att läsa igenom målen för Gnestas medarbetare.