Värdegrund

Värdegrunden är det som kännetecknar Gnesta kommuns chefers, medarbetares och förtroendevalda politikers förhållningssätt gentemot varandra och vår omgivning.

Delaktighet - Vi bidrar till verksamhetens utveckling genom idéer, påverkan och möjlighet till inflytande.

Respekt - Vi är alla lika mycket värda. Vi lyssnar på varandra och bemöter varandra på det sätt som vi själva vill bli bemötta.

Ansvar - Med lojalitet och engagemang arbetar vi i riktning mot uppsatta mål och i enlighet med fattade beslut. Vi ser, hör och stödjer varandra.

Gnesta - Vår kommun.

DRAG - Delaktighet, Respekt, Ansvar i Gnesta kommun