Utsikt över Frösjön.

Tekniska verksamheten söker medarbetare

Nu finns det två tjänster att söka på tekniska verksamheten. Vi söker en miljöansvarig och en renhållningsansvarig. Sista ansökningsdag är den 14 mars.

Just nu finns det två tjänster att söka på den tekniska verksamheten i Gnesta kommun. Här hittar du tjänsterna. Vi ser fram emot din ansökan.

Miljöansvarig till tekniska verksamheten i Gnesta kommun

I tjänsten som miljöansvarig är din främsta uppgift att tillse att de tekniska verksamheterna uppfyller kraven i gällande tillstånd och lagstiftning. I det arbetet ingår exempelvis provtagning och granskning av analysresultat, upprättande av miljörapporter för tre avloppsreningsverk och en deponi, arbete med kemikaliehantering samt upprätta och uppdatera egenkontrollprogram. Sök tjänsten här.länk till annan webbplats

Renhållningsansvarig

Renhållningsansvarig ska tillsammans med kollegor och miljöansvarig ansvara för samtliga frågor som kommunen har inom området för renhållning/återvinning, ÅVC, slamtömning med mera. Du ansvarar för avtal, upphandlingar, planerar underhåll, jobbar med ekonomi och budget med tillhörande uppföljningar och prognoser. Du ansvarar för att utveckla frågor kring renhållning för att bibehålla och öka servicen till medborgare och företag. Sök tjänsten här.länk till annan webbplats