Stöd till sysselsättning

Ungdomar och vuxna kan av olika skäl stå utanför arbetsmarknaden. Gnesta kommun har möjlighet att erbjuda meningsfull sysselsättning och kompetenshöjande insatser till den som är arbetslös.

Vi erbjuder vägledning, utbildning och stöd för att motverka arbetslöshet och stötta de som står utanför arbetsmarknaden. Målgrupp är arbetslösa kommuninvånare, främst ungdomar och nyanlända/utrikesfödda samt personer med försörjningsstöd. Insatserna sker genom samarbete mellan arbetssökande, arbetsgivare och myndigheter samt kommunens vuxenutbildning. Aktuella aktiviteter är till exempel hjälp med jobbansökningar, kontakter med Studie- och yrkesvägledare, praktikplatser och studiebesök.

Från och med hösten 2018 erbjuder vi en mötesplats med jobbfokus varje fredag kl. 9.00-12.00 på Utbildningscentrum, Åsgatan 13. Start för mötesplatsen är 5 oktober 2018. Arbetsvägledare och integrationssamordnare finns på plats för stöd och vägledning.

Om du har frågor kring vårt arbete är du välkommen att besöka oss på mötesplatsen. Du kan också kontakta oss per telefon eller e-post.

Senast publicerad 2019-04-04