Stöd till arbete

Människor kan av olika skäl stå utanför arbetsmarknaden. Gnesta kommun har möjlighet att erbjuda meningsfull sysselsättning och kompetenshöjande insatser till den som är arbetssökande.

Gnesta kommun erbjuder vägledning, utbildning och stöd för att motverka arbetslöshet och stötta de som står utanför arbetsmarknaden. Målgruppen är personer i Gnesta kommun som är i behov av stöd och service för att komma in i studier eller ut på arbetsmarknaden.

Insatserna sker genom samarbete mellan arbetssökande, kommunen, myndigheter och arbetsgivare. Aktuella aktiviteter är till exempel hjälp med jobbansökningar, kontakter med studie- och yrkesvägledare, praktikplatser och studiebesök.

Mötesplatsen Gnesta

På torsdagar klockan 9.00 till 12.30 är du välkommen till Mötesplatsen Gnesta. Hit kan du komma för att till exempel söka jobb, skriva CV eller söka studier. För den som önskar fördjupa sig, erbjuder vi följande aktiviteter:

9.00-10.00 Tema: Anställning
Lär dig mer om anställning och vägen till anställning. Det kan till exempel handla om arbetsrätt och lagar eller vad du ska tänka på när du ska gå på arbetsintervju.
Vårterminens sista Tema: Anställning är torsdagen den 11 juni 2020.
Följande datum under våren är det inget Tema: Anställning: 26 mars och 21 maj.

10.00 - 12.00 CV-verkstad
Få hjälp och vägledning i att skriva CV.

På Mötesplatsen Gnesta kan du träffa arbetsvägledare, språkpedagog, arbetsmarknadssamordnare, studie- och yrkesvägledare samt integrationssamordnare från Gnesta kommun.
På Mötesplatsen Gnesta finns datorer och skrivare.

Mötesplatsen Gnesta är en drog- & djurfri plats.

Besöksadress: Åsgatan 13, ingång 6