Destinationsutveckling Sörmland

Somrig bild på kanotister på Frösjön

Destinationsutveckling Sörmland är Regionförbundets satsning på att utveckla Sörmland till en av Sveriges internationella destinationer. Syftet är att sörmländska företag inom besöksnäringen som vill och kan utveckla produkter för den internationella marknaden ska få möjligheter att göra detta.

Läs gärna mer om Destinationsutveckling Sörmland här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Digital destinationsutveckling

Just nu pågår ett arbete kring vikten av digital utveckling inom besöksnäringen. Globalisering och digitalisering ställer nya krav på små och medelstora företag. Inom tjänstenäringarna förändras förutsättningarna snabbare. Kundbeteenden, kanaler och delad ekonomi ställer krav på företag att anpassa arbetssätt.

Möjligheterna är dock stora och mindre företag kan nå ut enklare globalt. Närmare kontakt med kunden, möjliggör för företag att snabbare utveckla och modifiera produkter och sälja mer.

Företag och destinationer behöver utveckla sina arbetssätt för att snabbare möta digitala trender och därigenom nå ökad internationell konkurrenskraft. 

Läs gärna mer här om Digital destinationsutveckling!länk till annan webbplats

Vad är visitsormland.com?

Visitsörmland.com är ett resultat av arbetet inom Destinationsutvecklingen Sörmland (DUS) och är Sörmlands gemensamma samverkansplattform samt marknads- och säljkanal.
Marknadsplatsen ägs av Regionförbundet och STUA är förvaltaren. Syftet är att hjälpa näringens företag med marknad och försäljning. Målet är en fördubblad näring 2023.

Senast publicerad 2018-02-27