Lagar och regler

Oavsett vilken sorts verksamhet du driver så påverkas du av lagstiftning inom olika områden. I de flesta fall krävs exempelvis bygglov eller en anmälan ur miljösynpunkt.

Under sidan tillstånd kan du se exempel på verksamheter som det krävs en ansökan för. Kontakta kommunen i god tid innan du startar verksamheten.

För att få veta mer om vilka regler som gäller eller få rådgivning kan du kontakta:

Miljöenheten

Miljöchef
Ellinor Lundin
Skicka e-post

Miljöenheten är kommunens resurs för frågor om livsmedel, miljöskydd och hälsoskydd. Här kan du få information om vilka regler som gäller och vilka tillstånd som behövs inom din bransch i samband med start eller förändring av verksamheten.
Du vänder dig även till Miljöenheten för frågor om serveringstillstånd för alkohol och tobak.

Läs mer om miljöenhetenöppnas i nytt fönster

Plan- och byggenheten

Planchef (mark, exploatering, plan- och byggfrågor)
Tomas Enqvist
Skicka e-postlänk till annan webbplats

Plan- och byggenheten vänder du dig till när du ska söka bygglov, rivningslov, marklov eller lämna in en bygganmälan.

Läs mer om bygglov och riktlinjer

Tekniska verksamhetsområdet

Tekniska kundtjänsten
0158 - 275 200
Skicka e-postlänk till annan webbplats

Teknisk chef
Ghita Sjösteen
Skicka e-postlänk till annan webbplats

VA-chef
Björn Gudmundsson
Skicka e-postlänk till annan webbplats

Du vänder dig till tekniska verksamhetsområdet i frågor om gator, sophämtning, avfallshantering samt kommunalt vatten och avlopp.

Läs mer om gator och parker
Läs mer om avfallshantering
Läs mer om kommunalt vatten och avlopp

Senast publicerad 2017-12-18