Leader - landsbygdsutveckling

bild på leader logga

Förverkliga idéer med hjälp av medel från Leader Södermanland

Leader Södermanlands fokusområden tom 2020 är:

- Entreprenörsskap

- Livskvalitet & livsstil

- Ungdomar 13- 15 år

- Besöksnäring/turism

Vill ni veta med om leadermetoden, Leader Södermanland eller har ni en projektidé? Kontakta kommunens miljöstrateg, Bertil Karlsson.

Mer information om Leader Södermanland

Leader är en metod som gör det möjligt för invånare och företag på landsbygden ( inklusive Gnesta samhälle) att arbeta med lokal landsbygdsutveckling tillsammans med den offentliga sektorn i samhället. Leader är en del av landsbygdsprogrammet.

Leaderområdet består av åtta kommuner inom Södermanlands, Västermanlands och Stockholms län och kommer till och med 2020 att kunna stödja utvecklingsprojekt i området genom Leadermetoden. Leader Södermanland har ca 7 miljoner kronor att fatta beslut om per år.

Leader Södermanland är ett gränsöverskridande samarbete som samlar offentlig, privat och ideell sektor för att gemensamt arbeta för utvecklingen av området.

Leader Södermanland sträcker sig över tre län och åtta kommuner i landskapet Södermanland. De kommuner som ingår är Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Kungsör, Nykvarn, Strängnäs och Vingåker.

Några exempel på genomförda projekt i Gnesta kommun

Stiftelsen Solviks Skola
Akustikförbättring, luftvärmepumpanläggning och handikapp anpassad toalett.

Djupkarta över sjöarna Klämmingen och Frösjön.
Gnestaortens fiskevårdsområdesförening har fått stöd för att upprätta djupkartor över Klämmingen och FrösjönMan vill med detta öka försäljningen av fiskekort, förbättra tillgängligheten för turism och friluftsliv samt öka intresset för området. Sjöarna är det övre vattentillflödet för Trosaån, vilket gör dem intressanta ur miljöhänsyn.

Skottvångs Gruvmuseum
Åkers Kronopark har fått stöd för att tillsammans med Östra Sörmlands Gruvförening och Skottvångs Grufva bygga en museibyggnad där Skottvångs historiska levandegörs.

Green Year 2012
ArtLab Gnesta provar en arbetsmetod som efter utvärdering kan ligga till grund för verksamhetens framtida utformning. Temat Green Year 2012 avhandlar naturen, ekologin, vår natur och resurser.

Senast publicerad 2018-02-25