Leader - landsbygdsutveckling

bild på leader logga

Aktuell information

Tillsammans med Leader Södermanland finns det möjlighet att skapa en livskraftig landsbygd.

Området består av åtta kommuner inom Södermanlands, Västmanlands och Stockholms Län och kommer till och med 2020 att kunna stödja utvecklingsprojekt i området genom Leadermetoden. Leader Södermanland har ca 7 miljoner kronor att fatta beslut om per år.

Vill ni veta med om leadermetoden, Leader Södermanland eller har ni en projektidé? Kontakta kommunens miljöstrateg, Bertil Karlsson.

Mer information om Leader Södermanland

Leader är en metod som gör det möjligt för invånare och företag på landsbygden att arbeta med lokal landsbygdsutveckling tillsammans med den offentliga sektorn i samhället. Leader är en del av landsbygdsprogrammet.

Leader Södermanland är ett gränsöverskridande samarbete som samlar offentlig, privat och ideell sektor för att gemensamt arbeta för utvecklingen av området.
Föreningen tog vid efter Leader inlandet, som har avvecklats. Det blir en utökning av det geografiska området i perioden 2014-2020, jämfört med tidigare. Leader Södermanland sträcker sig över tre län och åtta kommuner i landskapet Södermanland. De kommuner som ingår är Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Kungsör, Nykvarn, Strängnäs och Vingåker.

En arbetsgrupp/interimstyrelse har på initiativ från Leader inlandets styrelse arbetat fram underlag för bildandet av föreningen Leader Södermanland. Den 1 oktober 2014 hölls den konstituerande föreningsstämman för Leader Södermanland ideell förening. Ledamöter valda för Gnesta kommun fram till ordinarie stämma 2017 är: Lucie Gasparini Bernhardsson, Barbara Martin Korpi och Bertil Karlsson.

Till Leader Södermanland kommer man att kunna ansöka om pengar för att realisera idéer som stärker landsbygden. Det kan handla om närproducerade varor och tjänster och produktion av förnyelsebar energi som ett led i att möta klimatförändringar. Eller kanske projekt för att bevara unika natur- och kulturvärden. Det kan även handla om att lyfta fram den potential som ligger i områdets besöksnäring, stärka ett diversifierat företagande samt uppmuntra kulturaktiviteter för alla åldrar. För närvarande väntar vi på besked från jordbruksverket för att kunna starta arbetet. Mer information kommer här på Gnesta kommuns hemsida när stöd kan börja sökas.

Några exempel på genomförda projekt i Gnesta kommun

Stiftelsen Solviks Skola
Akustikförbättring, luftvärmepumpanläggning och handikapp anpassad toalett.

Djupkarta över sjöarna Klämmingen och Frösjön.
Gnestaortens fiskevårdsområdesförening har fått stöd för att upprätta djupkartor över Klämmingen och FrösjönMan vill med detta öka försäljningen av fiskekort, förbättra tillgängligheten för turism och friluftsliv samt öka intresset för området. Sjöarna är det övre vattentillflödet för Trosaån, vilket gör dem intressanta ur miljöhänsyn.

Skottvångs Gruvmuseum
Åkers Kronopark har fått stöd för att tillsammans med Östra Sörmlands Gruvförening och Skottvångs Grufva bygga en museibyggnad där Skottvångs historiska levandegörs.

Green Year 2012
ArtLab Gnesta provar en arbetsmetod som efter utvärdering kan ligga till grund för verksamhetens framtida utformning. Temat Green Year 2012 avhandlar naturen, ekologin, vår natur och resurser.

Senast publicerad 2017-12-13