Skicka faktura till Gnesta kommun

Fakturering till Gnesta kommun sker via Svefaktura. Kommunens samarbetspartner är fakturaportalen.se. När en beställare från kommunens verksamheter beställer en tjänst eller en vara ska han eller hon vid beställning uppge en treställig bokstavskombination.

För identifiering vid elektronisk fakturering räcker det att uppge kommunens organisationsnummer 212000-2965.

Samtliga fakturor ska innehålla referens till beställaren (3 bokstäver). Saknas detta kommer fakturan att avvisas.

 • Gnesta kommuns Peppol-id: 0007:2120002965
 • Gnesta kommuns GLN nr: 7350101890004

När en inköpare från kommunens verksamheter beställer en tjänst eller en vara måste hen uppge en treställig bokstavskombination. Denna kombination behövs för att fakturan ska kunna komma fram till rätt granskare (person).

Övriga uppgifter som ska finnas med på fakturan:

 • Beställarens treställiga bokstavskombination.
 • Faktura- och förfallodatum.
 • Fakturanummer.
 • Företagets namn.
 • Företagets organisationsnummer.
  Registreringsnummer för F-skatt och mervärdesskatt.
 • Företagets bankgiro/plusgiro.
 • Fakturabelopp.
 • Momsbelopp.
 • Utfört uppdrag.
 • Gnesta kommunens VAT-nr SE212000296501 samt företagets VAT-nr.

Om fakturahantering

 • Fakturor som saknar ovanstående uppgifter kommer att returneras för komplettering innan betalning kan ske.
 • Gnesta kommun accepterar inte dröjsmålsräntor på fakturor som returnerats på grund av att dessa uppgifter saknas.
 • Fakturerings-, expeditions- order-, avisering eller andra typer av administrativa avgifter accepteras ej.
 • Betalning sker senast trettio (30) dagar efter mottagen korrekt faktura för utförd och godkänd leverans.
 • Förskottsbetalning endast enligt särskild överenskommelse.
 • edskick till faktura i form av meddelande, orderbekräftelse får inte förekomma.
 • Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagens bestämmelse.
 • Dröjsmålsränta understigande 300 kronor får ej faktureras.

PDF-faktura

Dessa uppgifter måste finnas med på fakturan. Saknas de returneras fakturan.

Faktureringsadress:
Gnesta kommun
Ref/ Treställig bokstavskombination XXX
646 80 Gnesta

Adressen gäller oavsett vilken enhet i kommunen som ska faktureras.

Mejla din PDF-faktura till faktura@gnesta.se. Gnesta kommun tar inte emot fakturor i Word eller Excel format utan enbart PDF. Observera att efter den 1:a april 2019 tar inte Gnesta kommun emot denna typ av fakturor från nya leverantörer.

E-faktura till Gnesta Kommun

Den 1 april 2019 blir det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) enligt en ny europeisk standard. Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt den nya standarden, och att alla offentliga organisationer måste kunna ta emot dem.

Alla leverantörer till Gnesta kommun måste kunna skicka e-fakturor som följer den nya europeiska standarden som etableras i Sverige under 2018. Det kommer att vara en förutsättning för att vinna offentliga upphandlingar som påbörjas efter den 1 april 2019. Var uppmärksam på upphandlingskrav om e-faktura och efterfrågad fakturastandard när ni svarar på anbud.

Pdf-fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas inte som e-faktura enligt den nya standarden. Ett företag som efter flera påminnelser ändå inte fakturerar enligt de nya lagkraven kan få föreläggande om att betala vitesbelopp.

För eventuella frågor, kontakta Ekonomienheten, se kontaktuppgifter.