Skicka faktura till Gnesta kommun

Alla upphandlade leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt en europeisk standard, och att alla offentliga organisationer måste kunna ta emot dem.

Fakturering till Gnesta kommun sker i första hand genom vår samarbetspartner Logiq. Fakturor skickas via Peppolnätverket.

När en beställare från kommunens verksamheter beställer en tjänst eller en vara ska hen vid beställning uppge en treställig referenskod som enbart ska bestå av tre bokstäver.

För identifiering vid elektroniska faktura har Gnesta kommun följande uppgifter;

 • Organisationsnummer: 2120002965
 • Peppol-id: 0007:2120002965
 • GLN: 7350101890004

Kan inte faktureringen ske elektroniskt kan fakturan skickas som PDF till faktura@gnesta.se.

Övriga uppgifter som ska finnas med på fakturan

 • Fakturan mottagare Gnesta kommun
 • Fakturareferens (beställarens treställiga referenskod)
 • Fakturanummer
 • Faktura- och förfallodatum
 • Leverantörensnamn
 • Leverantörens organisationsnummer
 • Information om F-skatt och mervärdesskatt
 • Leverantörens bank- och plusgiro
 • Fakturabelopp
 • Momsbelopp

Om fakturahantering

 • Fakturor som saknar ovanstående uppgifter kommer att returneras för komplettering innan betalning kan ske.
 • Gnesta kommun accepterar inte dröjsmålsräntor på fakturor som returnerats på grund av att dessa uppgifter saknas.
 • Fakturerings-, expeditions- order-, avisering eller andra typer av administrativa avgifter accepteras ej.
 • Betalning sker trettio (30) dagar efter mottagen av korrekt faktura för utförd och godkänd leverans.
 • Förskottsbetalning endast enligt särskild överenskommelse.
 • Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagens bestämmelse.

För eventuella frågor, kontakta ekonomienheten, se kontaktuppgifter.