Ansökan om merkostnadsersättning

Externa utförare av personlig assistans kan ansöka om merkostnadsersättning för sjuklöner.

Så här går ni tillväga:

Fakturering ska ske elektroniskt som Svefaktura via www.fakturaportalen.se Länk till annan webbplats.

I faktureringsbestämmelserna står det beskrivet hur du går till väga, se relaterad information.

Ange faktura-/användarreferens HEK.

Underlag som ska bifogas är tidsredovisningar och lönespecifikationer för både ordinarie och vikarierande assistenter där frånvaron samt vikariers lön framgår.